HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Tên miền chính: hhninja1.tv

Tên miền rút gọn, cập nhật tên miền mới nhất không bị chặn: hhtq.xyz

Tên miền cũ: hhninja.xyz, hhninja.tv


Mạng xã hội HHNINJA

Tổng số bài đăng: 9,519

Tổng số đạo hữu đăng bài: 468

Tổng số lượt xem bài đăng: 459,006

Tổng số lượt thích bài đăng: 127,227

Tổng số bình luận bài đăng: 4,973


Tổng số phim: 529

Phim 2D: 264

Phim 3D: 265

Phim lẻ: 29

Phim bộ: 500

Đang cập nhật: 148

Hoàn thành: 381

Tổng số bình luận phim: 240,225

Tổng số lượt theo dõi phim: 46,435

Tổng số icon phát/Tổng số đạo hữu nhận icon: 8,111/1,966

Tổng số đạo hữu: 15,492

Phàm Nhân: 4,378

Luyện Khí Kỳ: 10,183

Trúc Cơ Kỳ: 784

Kết Đan Kỳ: 76

Nguyên Anh Kỳ: 20

Hóa Thần Kỳ: 13

Luyện Hư Kỳ: 12

Hợp Thể Kỳ: 5

Đại Thừa Kỳ: 3

Độ Kiếp Kỳ: 0

Ngụy Tiên/Huyền Tiên/Địa Tiên: 1

Chân Tiên Cảnh: 1

Kim Tiên Cảnh: 3

Thái Ất Cảnh: 3

Đại La Cảnh: 4

Đạo Tổ Cảnh: 3

Hỗn Độn Đạo Tổ: 0

Thiên Đạo: 3

north