HHTQTM.COM Thuyết Minh MXH HHNINJA

Ta Có Một Sơn Trại

Ta Có Một Sơn Trại
Tập
12/12
Thể Loại
2D
Tên Khác
I Have A Shanzhai
Năm
2022

Tìm Nhanh Tập

Nội Dung Phim

Bắt đầu với một sơn trại, hai nhân khẩu (quân sư, phu xe) sắp tạo nên một sơn trại mạnh nhất. Hắn chuyển kiếp đến loạn thế, có một sơn trại sắp giải thể. Đối mặt với loạn thế giết chóc, định làm một sơn đại vương cướp tiền, cướp lương thực, cướp vợ sống tự tại. Hay là mang nhiệt huyết đi giao chiến anh hùng trên đời, làm một phát danh chấn cổ kim, hỏi một tiếng: Đám vương hầu phong tướng, lẽ nào cao quý hơn chúng ta sao?

north